Press

Press Office

Civita Tre Venezie

Giovanna Ambrosano

Anna Zemella

phone: 0415208493

mobile: 3355426548

e-mail: annazemella@annazeta.it